Fjallvandringen

Fjällvandringen till Besso

Besso är en turisthytta mitt på Hardangervidda i Norge. Med bilder och spel på hardingfela skildrar jag en vandring till Besso och upplevelser på denna turisthytta. Bilderna visar naturen på Hardangervidda, fjällblommor samt spel och dans på en spelmansträff.

Medan bilderna visas spelar jag typiska norska slåttar (låtar).

Bakgrunden till denna konsert

En spelmansfamilj i Norge drev, en period, turisthyttan Besso vid sjön Nordmannslågen mitt på Hardangervidda. Besso öppnar 1 juli och är öppen till 25 september. Under perioden 1995 - 2012 anordnades varje år en spelmansträff under en weekend i augusti. Jag besökte denna träff fyra gånger. För att komma dit fick jag vandra på den fantastiskt vackra Hardangervidda i ca 7 timmar för att komma från bilväg till Besso. God mat och bekantskap med många entusiaster på hardingfela, vanlig fela (fiol), andra instrument och kveding (sång) har givit mig stora upplevelser under dessa besök samt en god del motion av vandringen. Besso drivs nu i en annan regi med tyngdpunkt på naturen, god mat och fiske. Det är gott om röding (aure) i Nordmannslågen alldeles utanför knuten. Och om du har en fela med dig så är det nog ingen som säger nej till några slåttar (låtar). God vandring!

En skildring av Fjällvandringen till Besso finner du här!

Bilden ovan visar Hardangerjökuln.

För Ditt upplägg för framförande av Bildspelet "Fjällvandringen till Besso" med musik, kontakta mig på svante.hoge@bahnhof.se eller 076-2186747,   08-59255108.                  Tidsåtgång: Ca 30 minuter.     Välkommen!

 

Historik - bildspel "Fjällvandringen"

2008-09-30 PRO Märsta, Kabinen, Folkets Hus, Märsta
2009-11-18 Svenska kyrkan, Engelbrekt Församling, Hjorthagens Församlingshem
2013-10-28 Svenska kyrkan, Ramundeboda Församling, Laxå
2016-11-29 Svenska kyrkan, Önsta Gryta Församling, Västerås
2018-05-17 PRO Gustavsberg-Ingarö, Gustavsgården, Gustavsberg utanför STHLM

 

Jag spelar på Bessoträff
Morgon vid Nordmanlågen
Fjällsveve - kanske?
Ängsull
Solnedgång vid Nordmanlågen